Vivo V25 5G resmi rilis pada Agustus 2022 sebagai penerus dari Vivo V23 series. Vivo V25 ditenagai