April 2018 merupakan bulan dimana persaingan smartphone kian ramai dan ketat yang mana tiap merk atau