Smartphone merupakan gadget masa kini yang paling banyak digunakan oleh masayrakat di seluruh dunia. Teknologi yang